ข่าวกิจกรรมโรงเรียน
28/09/2564 [ลิงค์] ประเมินครู เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญและชำนาญการพิเศษ
23/09/2564 โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคนดำเนินการเทปูนบริเวณทางเข้า-ออกหน้าหอประชุมโรงเรียน
22/09/2564 การคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
21/09/2564 ประเมินผลดำเนินงานของงานทั้ง 4 ฝ่าย ตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564
21/09/2564 โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน เป็นศูนย์ฉีดวัคซีน COVID-19 เข็ม ๒
21/09/2564 การประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วันที่ ๒๑ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔
20/09/2564 เข้าร่วมอบรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะตาม วPA
20/09/2564 งาน 60 ปียังมีไฟ ก้าวใหม่ของผู้บริหาร ชมรมผู้บริหารอำเภอเมืองสระแก้ว
17/09/2564 ประชุมบุคลากร ICT กลุ่มเครือข่ายสระขวัญ เรื่อง การจัดทำสื่อคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
16/09/2564 กิจกรรม Big Cleaning เตรียมต้อนรับผู้มาฉีดวัคซีนเข็ม 2
ดู ข่าวกิจกรรมโรงเรียน ทั้งหมด

ยังไม่มีอัลบั้มกิจกรรม