ข่าวกิจกรรมโรงเรียน
09/10/2564 ประชุมวาระแรก
09/10/2564 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน กลุ่มใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2564
06/10/2564 ต้อนรับผู้อำนวยการพีระ สวัสดิ์ลักษณ์ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน
03/10/2564 ยินดีต้อนรับ ผอ.พีระ สวัสดิ์ลักษณ์
28/09/2564 ประเมินครู เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญและชำนาญการพิเศษ
23/09/2564 โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคนดำเนินการเทปูนบริเวณทางเข้า-ออกหน้าหอประชุมโรงเรียน
22/09/2564 การคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
21/09/2564 ประเมินผลดำเนินงานของงานทั้ง 4 ฝ่าย ตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564
21/09/2564 โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน เป็นศูนย์ฉีดวัคซีน COVID-19 เข็ม ๒
21/09/2564 การประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วันที่ ๒๑ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔
ดู ข่าวกิจกรรมโรงเรียน ทั้งหมด

ยังไม่มีอัลบั้มกิจกรรม